Keluasan Daerah   = 183,112.35

Keluasan mengikut mukim :

1) Mukim Bentong  ~ 69,152.70

2) Mukim Sabai       ~ 58,015.82

3) Mukim Pelangai ~ 55,943.83