JABATAN NEGERI
JABATAN PERSEKUTUAN
Bil
Agensi
No. Telefon
Bil
Agensi
No. Telefon
1.
Pejabat Daerah Dan Tanah
09-2201517(T)
1.
Pejabat Kesihatan Daerah
09-2221220(T)
   
09-2222044(F)
   
09-2220461(F)
2.
Jabatan Kerja Raya
09-2224040(T)
2.
Agensi Antidadah Kebangsaan
09-2227259(T)
   
09-2227961(F)
   
09-2227259(F)
3.
Jabatan Pengairan Dan Saliran
09-2221232(T)
3.
Pejabat Perpaduan Daerah
09-2221758(T)
   
09-2222232(F)
   
09-2225431(F)
4.
Pejabat Hutan
09-2221039(T)
4.
Jabatan Bomba Dan Penyelamat
09-2224444(T)
   
09-2223809(F)
   
09-2227515(F)
5.
Pejabat Agama Islam
09-2221531(T)
5.
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
09-2226215(T)
   
09-2221211(F)
   
09-2234663(F)
6.
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
09-2221527(T)
6.
Kastam Dan Eksais Diraja
09-2221064(T)
   
09-2227166(F)
   
09-2220080(F)
7.
Pejabat Pertanian
09-2226041(T)
7.
Jabatan Pendaftaran Negara
09-2221582(T)
   
09-2228773(F)
   
09-2222487(F)
8.
Mahkamah Syariah
09-2227510(T)
8.
Hospital Daerah
09-2223333(T)
         
09-2224494(F)
     
9.
Jabatan Pengangkutan Jalan
09-2222300(T)
         
09-2227933(F)
     
10.
Pejabat Pelajaran
09-2221498(T)
         
09-2224000(F)
     
11.
Mahkamah Bentong
09-2221378(T)
         
09-2229371(F)
     
12.
Pejabat Rela Daerah
09-2222977(T)
         
09-2222977(F)
     
13.
Pejabat Pembangunan Koperasi
09-2221775(T)
         
09-2222320(F)
     
14.
Pejabat Belia Dan Sukan
09-2221631(T)
         
09-2229539(F)
     
15.
Pejabat Tenaga Rakyat
09-2221402(T)
         
09-2231027(F)
     
16.
Pejabat Kemas
09-2221548(T)
         
09-2221548(F)
     
17.
Polis Diraja Malaysia
09-2222221(T)
         
09-2229891(F)
     
18.
Pejabat Penerangan
09-2221810(T)
         
09-2229617(F)
     
19.
Pejabat Perpaduan
09-2221758(T)
         
09-2225431(F)
     
20.
Pejabat Kebajikan Masyarakat
09-2221732(T)
         
09-2224732(F)