1.
Merancang dan mentadbir organisasi dengan berkesan selaras dengan Dasar Ekonomi Baru untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
2.
Memberi khidmat nasihat dan menggerak, menyelaras dan mengawas kehendak rakyat setempat dari segi kesejahteraan sosia-ekonomi, pelajaran, perpaduan, keselamatan dan keharmonian.
3.
Menyusun semula masyarakat dengan mewujudkan keadaan selesa dan tenteram di kalangan rakyat.
4.
Merancang dan melaksanakan strategi bagi mewujudkan pentadbiran daerah dan tanah yang sistematik bagi meningkatkan hasil kerja yang optima.
5. Menguatkuasakan undang-undang yang cekap dan berkesan.
6.
Merancang pembangunan tanah yang menguntungkan rakyat selaras dengan dasar kerajaan.
7. Mengutip hasil kerajaan yang berkaitan tanah dan hasil pelbagai.