VISI
Menjadikan Pejabat Daerah dan Tanah Bentong sebagai sebuah organisasi yang terhebat menjelang 2020.
 
MISI
Mengurus, Mentadbir dan Mengawal Pengurusan Pentadbiran Daerah / Pentadbiran Tanah bagi mencapai pembangunan yang seimbang dari segi Pembangunan Insan, Fizikal, Ekonomi dan Sosial.
 
OBJEKTIF
Memberi dan menyediakan perkhidmatan yang cemerlang kepada orang ramai (pelanggan) dalam urusan-urusan berkaitan pentadbiran daerah dan tanah.
 
MOTTO
"Perkhidmatan Berintegriti Ke Arah Kualiti"