BIL
PERKARA
BAYARAN
(RM)
1.
Permohonan
 
a)
Permohonan pemberimilikan tanah kerajaan
 
b)
Permohonan semula pemberimilikan tanah kerajaan yang mana telah diluluskan dan luput
 
c)
Permohonan untuk mengubah syarat nyata tanah nagi kategori yang sama atau pengenaan mana-mana syarat nyata baru atau sekatan kepentingan, bagi satu hakmilik
 
d)
Permohonan semula untuk mengubah syarat nyata tanah nagi kategori yang sama atau pengenaan mana-mana syarat nyata baru atau sekatan kepentingan, bagi satu hakmilik
 
 
i) Kurang dari 4 hektar
10.00
 
ii) 4 hektar hingga 20 hektar
100.00
 
iii) Lebih 20 hektar hingga 40 hektar
250.00
 
iv) Lebih 40 hektar hingga 100 hektar
500.00
 
v) Lebih daripada 100 hektar
1,000.00
     
2.
Permohonan Lesen Pendudukan Sementara dan Permit 4A,4B,4C dan 4D
10.00
     
3.
Permohonan
 
a)
Permohonan ubah kategori penggunaan tanah setiap satu hakmilik
 
b)
Permohonan semula ubah kategori penggunaan tanah setiap satu hakmilik
 
c)
Permohonan untuk menyerah balik dan diberi milik semula tanah bagi satu hakmilik
 
 
i) Kurang dari 4 hektar
300.00
 
ii) 4 hektar hingga 20 hektar
500.00
 
iii) Lebih 20 hektar hingga 40 hektar
1,000.00
 
iv) Lebih 40 hektar hingga 100 hektar
1,500.00
 
v) Lebih daripada 100 hektar
2,000.00
     
4.
Permohonan
 
a)
Permohonan untuk memecah bahagian tanah setiap satu hakmilik
 
b)
Permohonan untuk memecah sempadan tanah setiap satu hakmilik
 
c)
Permohonan untuk penyatuan tanah bagi setiap satu hakmilik
 
 
i) kurang dari 4 hektar
30.00
 
ii) Lebih 4 hektar hingga 20 hektar
50.00
 
iii) Lebih 20 hektar hingga 40 hektar
100.00
 
iv) Lebih 40 hektar hingga 100 hektar
300.00
 
v) Lebih daripada 100 hektar
500.00
     
5.
Permohonan untuk serah hak
 
 
i) Lesen dalam 4A kanun
20.00
 
ii) Hak ruang udara
20.00
 
iii) Permit dalam Borang 4C kanun
20.00
 
iv) Lesen dalam Borang 4B kanun
20.00
     
6.
Permohonan untuk Pajakan Tanah Rizab
100.00
     
7.
Permohonan untuk Permit Meragut
10.00
     
8.
Permohonan untuk Perletakahakan
50.00
     
9.
Permohonan untuk apa-apa rayuan akan ditentukan oleh Pihak Berkuasa berkenaan yang melibatkan bayaran mana-mana hasil tanah terhutang kepada negeri. Di mana amaun hasil :
 
 
i) Tidak melebihi RM1,000.00
50.00
 
ii) Melebihi RM1,000.00 tetapi tidak melebihi RM10,000.00
100.00
 
iii) Melebihi RM10,000.00
500.00
     
10.
Menfail apa-apa dokumen atau permohonan yang sebaliknya tidak diperuntukan
20.00
     
11.
Semakan mana-mana pelan Pejabat Tanah bagi satu lot
3.00
     
12.
Jualan Tekapan Pelan
 
 
i) Lebih daripada 4 hektar bagi satu lot
10.00
 
ii) 4 hektar dan ke atas bagi satu lot
20.00
     
13.
Jualan Borang
1.00
     
14.
Pengesahan Bayaran Cukai Tanah
3.00