KES : GERAN / HAKMILIK HILANG Permohonon geran atau hakmilik hilang memerlukan dokumen-dokumen berikut: 1) Laporan Polis 2) Surat Akuan (boleh diperolehi daripada Unit Pendaftaran) 3) Salinan Kad Pengenalan (diakui sah) 4) Salinan Resit Cukai Tanah (diakui sah) Permohonan boleh dikemukakan di kaunter Unit Pendaftaran, Pejabat Daerah dan Tanah Bentong.