Fungsi Bahagian Pembangunan Daerah

BAHAGIAN PEMBANGUNAN
DAERAH
UNIT
PEMBANGUNAN
FIZIKAL
1) Menerima dan mengemukakan permohonan mendapatkan projek luar daripada agensi Persekutuan dan Negeri
2) Menyimpan, mengemaskini dan mengemukakan laporan perlaksanaan projek, senarai permohonan projek dan laporan bulanan kewangan kepada Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pahang, Bahagian Pembangunan Ekonomi Negeri, Pegawai Daerah dan pihak-pihak berkepentingan dari semasa ke semasa / berdasarkan permintaan
3) Mengendalikan pelantikan kontraktor / pembekal, pemantauan, pengesahan siap kerja, pembayaran, penilaian dan segala urusan berkaitan perolehan Kerajaan
4) Menyiasat aduan beserta kerosakan beserta kerosakan serta keperluan penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur / kemudahan awam daripada pemohon
5) Menyelenggara senarai peseta eKASIH dari semasa ke semasa
6) Memproses perolehan peruntukan Outright Grant (OG) DUN Pelangai / Ketari / Bilut / Sabai
7) Mengemuka dan mengesahkan senarai peserta bagi program bantuan sosial dan ekonomi yang disediakan oleh agensi peringkat Persekutuan dan Negeri
8) Mengawal selia dan mentadbir jatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung
9) Melaksanakan tanggungjawab sebagai urus setia bagi Mesyuarat Jawatan Kuasa Daerah, Mesyuarat Focus Group Daerah, Mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan Daerah dan mesyuarat-mesyuarat lain yang diarahkan oleh Pegawai Daerah
UNIT
PEMBANGUNAN
MASYARAKAT

Tarikh Kemaskini: 29/08/2018 16:27:45

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 883 kali.


Kembali ke Atas