Fungsi Bahagian Pengurusan Tanah

BAHAGIAN PENGURUSAN
TANAH
UNIT
PEMBANGUNAN TANAH
DAN PELUPUSAN
PELUPUSAN
 • Pengurusan Permohonan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di Bawah Seksyen 65 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Perizaban Tanah di Bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Permit Penggunaan Ruang Udara Atas Tanah Kerajaan / Tanah Rizab di Bawah Seksyen 65 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Permit di atas Tanah Pertanian Untuk Kegunaan Bukan Maksud Pertanian Di Bawah Kaedah 58B Kaedah Tanah Pahang 1992


PEMBANGUNAN TANAH
 • Pengurusan Permohonan Tukar Syarat (Pertanian-Pertanian) di Bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Pecah Sempadan Tanahdi Bawah Seksyen 137 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Tukar Kategori Tanah (Pertanian-Bangunan) di Bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Pecah Bahagian  Tanah di Bawah Seksyen 142 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Penyatuan Tanah di Bawah Seksyen 146 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Hak Lalu Lalang di Bawah Seksyen 388 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Serah Balik Kesemua Bahagian Tanah Dan Pemberimilikan Semula di Bawah Seksyen 204D Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Serah Balik Sebahagian Tanah Dan Pemberimilikan Semula di Bawah Seksyen 200 Kanun Tanah Negara 1965
 • Pengurusan Permohonan Lanjut Tempoh Pajakan
 • Pengurusan Permohonan Izin Lalu TNB Melalui Akta Bekalan Elektrik 1990
 • Pengurusan Kelulusan Dasar Bagi Permohonan Rumah Ibadat Bukan Islam
 • Pengurusan Permohonan Ulasan Teknikal daripada Bahagian Perancang Ekonomi (BPEN) dan Jabatan-Jabatan Teknikal


UNIT PELAN
 • Mencatat laporan awal untuk semua permohonan tanah permit dan galian
 • Menyediakan laporan pelukis pelan serta membuat charting dan merekod ke dalam buku carta untuk semua permohonan tanah dan permit galian
 • Menguruskan permohonan, melihat, membeli dan mendapatkan pelan tanah
 • Menyediakan pelan untuk ulasan/rujukan jabatan teknikal, pelan kertas mesyuarat dan lain-lain pelan yang berkaitan urusan tanah
 • Mengawasi dan mengemaskini pelan litho (syit), pelan topo dan lain-lain pelan

UNIT
PENDAFTARAN
Menyedia dan memberikan perkhidmatan yang cekap, pantas dan berkesan bagi semua urusan pengeluaran dan pendaftaran hak milik sementara dan hak milik kekal serta pendaftaran urusan surat cara urusniaga dan bukan urusniaga
UNIT
PENGUATKUASAAN,
TEKNIKAL
DAN HASIL
Menyedia dan memberikan perkhidmatan yang cekap, pantas dan berkesan bagi semua urusan pengeluaran dan pendaftaran hak milik sementara dan hak milik kekal serta pendaftaran urusan surat cara urusniaga dan bukan urusniaga

Tarikh Kemaskini: 29/08/2018 17:27:17

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 927 kali.


Kembali ke Atas