Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Tengku Azuddin Shah bin T.Alang, AMP.
Penolong Pegawai Daerah (Pengurusan Daerah)

 Peranan utama CIO di peringkat Sektor Awam adalah seperti yang berikut:

  1. Peneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Kementerian/Negeri/Agensi dan ISP Sektor Awam;
  2. Melaksana dan menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global;
  3. Menyelaras penggalakan pembudayaan ICT dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam; dan
  4. Melaksana dan menyelaras inovasi Kerajaan Elektronik, infrastruktur dan keselamatan ICT.


Tarikh Kemaskini: 05/03/2019 16:55:21

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 408 kali.


Kembali ke Atas